http://www.improvisedlife.com/wp-content/uploads/2011/07/question-mark-green.jpg

دسترسی آسان به قلیان در قهوه خانه‌ها گرایش دختران به مصرف قلیان را افزایش داده است. بنابراین سیاستها ارتقا سلامت نه تنها باید به اجرای قوانین منع فروش دخانیات به دختران جوان توجه داشته باشند،بلکه باید بر مصرف قلیان آنها تمرکز کنند. ۳۷درصد زنان در ایران حداقل یکبار قلیان را تجربه کرده‌اند.این آمار لزوم برنامه ریزی دقیق را برای کاهش این آسیب تاکید میکند.زنان در قهوه‌خانه‌ها چه می‌کنند؟!+تصاویر

زنان در قهوه‌خانه‌ها چه می‌کنند؟!+تصاویرقلیان کشیدن دختر جوان شیرازی تیتر یک یاهو شد! +عکس

عکس: دود، آب،آتش و دختر و پسرهای ایرانی