دمیتری لیوانف وزیر آموزش روسیه مخالفت خود را با استفاده از پوشش حجاب دختران دانش‌آموزان در مدارس این کشور اعلام کرد.وی گفت:اکنون در سطح فدرال مقررات در مدارس را بلامانع دانسته و هیچ دلیل جهت تغییر در این مقررات وجود ندارد.این مقررات در سراسر روسیه واحد است و نکته مهم آن سکولار بودن لباس دانش آموزان است.

Dmitry Livanov: “One should not insult anybody, including a teacher”