http://www.phe.gov/emergency/events/PublishingImages/flag.png

امروز زنان آمریکا به عنوان ابزار تبلیغ آدامس استفاده میشوند.زنان در آمریکا خواستار محیط جداگانه برای خود مانند اتوبوس،استخر و..هستند.در آمریکا حرمت زن نابود شده است و به‌ عنوان کالا در ویترین مغازه‌ها عرضه میشود.در فرهنگ آنها مهریه وجود ندارد و تربیت سگ بر تربیت فرزند مقدم است.نه تنها همجنس‌بازی بلامانع است،بلکه دولتها برای آنان حقوق تعریف میکنند.بانوان آمریکا فرهنگ خود را رد کردند و با ورود به اماکن مذهبی و مساجد،خواهان علاقمند به دریافت راز موفقیت و جایگاه زن ایرانی هستند.